ابعاد و ظرفیت انواع ماشین باری ( نیسان ، انواع کامیون ، کمپرسی ، کمرشکن ترافیکی ، 40 فوت ، 20 فوت )

خاور بادسان
خاور بغل باز شو
خاور مسقف
تک شش چرخ
جفت ده چرخ
تک مسقف
جفت مسقف
تک کمپرسی
جفت کمپرسی
تریلی کفی
تریلی لبه دار
تریلی کفی بالنی
ترانزیت جامبو سه محور
ترانزیت چادری سه محور
تریلی کمر شن سه محور
تریلی کمپرسی سه محور
تریلی کمرشکن یازده محور
تریلی کمرشکن چهار محور
کانتینر 40 فوت
کانتینر 20 فوت
کانتینر 40 فوت بی سقف
کانتینر 20 فوت بی سقف
پوسته اپن کارت