نحوه محاسبه حق توقف کامیون (پول خواب کامیون)

پ.ن. مطالب درج شده برگرفته از بخشنامه های صادر شده از طرف «کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان موسسات و شرکتهای حمل و نقل داخلی کالای کشور»است.

پوسته اپن کارت